O lečenju BILJKAMA

Dijetetski registrovan u GZZZ pod brojem 158/7-00
Proučavajući farmakognoziju (nauka o prirodnim lekovima anorganskog mineralnog i organskog biljnog) porekla, vidi se da su biljni lekovi kroz vekove imali ogroman značaj u profilaksi i terapiji bolesti.
Lekovito bilje i njegova upotreba ostavili su dubok trag u životu svih naroda. Svaki narod, svaki kraj imao je svoje lekovito bilje koje je predstavljalo najpristupačnije lekovito sredstvo.
Lečenje lekovitim biljem staro je koliko i sama civilizacija. U drevnim knjigama starih naroda u kojima su iznesena filozofska i religiozna shvatanja kao na primer Pent-Sao kod Kineza, Veda kod Hindusa, papirusi kod Egipćana, Biblija kod Jevreja, Vend Avesta kod Persijanaca itd. lekovito bilje i njegovi lekoviti sastojci zauzimaju važno mesto i čine nerazdvojnu celinu njihove kulture. Hilandarski medicinski kodeks – biser srednjovekovne srpske medicine – sačinjen je od receptura lekovitog bilja i bio je vodeći medicinski udžbenik tog doba.
Prirodni izvori lekovitog bilja sa planine Bjelasica bogati su i raznovrsni i predstavljaju zelene rudnike pune veoma složenih lekovitih sastojaka koji još uvek nisu dovoljno ispitani.
Lekovito bilje sa ovog entiteta crpi svoju snagu iz dubina planinskih masiva prepunih minerala, planinske vode, ledničkih izvora i vazduha prepunog eteričnih isparenja retkih četinara.
Prirodni preparat Biocil spremljen po recepturi Zujović predstavlja ekstrakt lekovitog bilja i korenja planine Bjelasice. Spremljen u svežem stanju zadržava maksimalnu koncentraciju aktivnih lekovitih sastojaka koji pomažu u lečenju raznih bolesti, pa i onih najtežih – malignih oboljenja.