DEJSTVO BIOCILA

Dijetetski registrovan u GZZZ pod brojem 158/7-00
U organizmu preparat ispoljava dejstvo izuzetno jakog prirodnog imunomodulatora - pojačavajući imunitet i odbrambene snage bolesnika, što je od izuzetnog značaja za većinu oboljenja, prvenstveno malignih.
Ispoljavajući dejstvo opšteg tonikuma, preparat pojačava sve vitalne funkcije kod čoveka, stabilizuje funkciju hematopoetskog sistema, popravljajući i pojačavajući sve tri krvne loze, uz angioprotektivno dejstvo pojačanja krvnih sudova i njihovo čišćenje tako da se preparat pokazao efikasnim kod arterioskleroze i svih vrsta lipidemija i hipertrigliceridemija.
Na taj način preparat pokazuje svoje preventivno i kurativno dejstvo kod svih oblika hipertenzija, vaskularnih kriza, vaskularnih glavobolja, moždanog krvarenja i koronarne ishemijske bolesti.
Kožna oboljenja takođe povoljno reaguju na Biocil ispoljavajući regresiju kožnih egzercerbacija. Bolesnici sa psorijazom imaju ispoljavanje ovog oboljenja znatno ređe i u manjem obimu.
Digestivni sistem izuzetno povoljno reaguje na Biocil. Od čira na želucu pa do ulceroznog kolitisa skoro sva oboljenja ovog sistema povoljno reaguju na preparat.
Ipak, najvažnije dejstvo preparata je na maligna oboljenja, pre svega solidnih tumora i metastatske bolesti. Budući da je većina malognih oboljenja neizlečiva i da svojim malignim tokom dovodi do razaranja celog organizma i posledične kaheksije, pored zvanične medicinske terapije i uobičajenih protokola sa citostaticima koji predstavjaju nezaobilazan deo terapije bitno je koristiti i adekvatne preparate fitoterapije koji mogu doprineti boljem rezultatu lečenja i stabilizaciji bolesti.
Danas u svetu, pre svega Americi, sve više je klinika koje paralelno sa zvaničnom medicinskom terapijom uporedno koriste i preparate fitoterapije doprinoseći na taj način boljem toku i odgovoru same bolesti.
U tom smislu, prirodni preparat Biocil predstavlja sam ekstrakt lekovitog bilja. Spremljen u svežem stanju, ne koristeći nijedan konzervans niti hemijski aditiv, apsolutno prirodan i čist prezentovan je kao čista esencija lekovitih sastojaka.
Može se koristiti uz hemioterapiju tako da se potenciraju pozitivna dejstva, a uz to se smanjuju toksični efekti i nuspojave hemioterapije.