BIOCIL - KOME JE NAMJENJEN

VIŠE OD NADE

Upotreba lekovitog bilja kao terapijskog i profalaktičkog sredstva u našem narodu ima bogatu i izvanredno dugu tradiciju.

U Hodoškom kodeksu (XIV vek), koji se smatra za najstariji kodeks srpske svetovne medicine, navodi se raznovrsna upotreba domaćeg lekovitog bilja.

Hilandarski medicinski kodeks predstavlja najznačajniji spomenik srpske medicinske kulture gde su navedene recepture sastavljene isključivo od lekovitog bilja.

Lekovitom bilju pridaje se čudotvorna isceliteljska moć.

Mesto gde ono raste, način branja, vreme kada se može brati i sve ono što je u vezi sa lekovitim biljem obavijeno je dubokom tajanstvenošću i poštovanjem biljara, ljudi koji su skupljali lekovite trave i pomoću njih lečili obolele.

Prirodni izvori lekovitih sirovina planine Bjelasice i Durmitora bogati su i raznovrsni i predstavljaju raskošne, mirisne, zelene rudnike pune veoma složenih lekovitih sastojaka koji nisu još uvek dovoljno ispitani.

Bilje i korenje sa ovog ekološki apsoutno čistog geografskog područja koje upija planinski vazduh Durmitora i Bjelasice i hrani se vodom ledničkih jezera, predstavlja entitet sam po sebi.

Ogromna praiskonska pozitivna energija akumulirana je u bioaktivnim sastojcima lekovitog bilja i korenja ovog kraja.

Biocil – prirodni preparat sačinjen od lekovitog bilja i korenja sa planine Bjelasice i Durmitora predstavlja ekstrakt lekovitih bioaktivnih sastojaka koji ispoljavaju snažno pozitivno dejstvo kod obolele i bolesne osobe.

Specifičan način spremanja u izvornom svežem obliku omogućava očuvanje svih bioaktivnih sastojaka. Nekorišćenje aditiva, hemikalija i konzervanasa omogućava preparatu da ispolji svoju izvornu prirodnu lekovitu moć.

BIOCIL - KOME JE NAMJENJEN

VIŠE OD NADE

Upotreba lekovitog bilja kao terapijskog i profalaktičkog sredstva u našem narodu ima bogatu i izvanredno dugu tradiciju.

U Hodoškom kodeksu (XIV vek), koji se smatra za najstariji kodeks srpske svetovne medicine, navodi se raznovrsna upotreba domaćeg lekovitog bilja.

Hilandarski medicinski kodeks predstavlja najznačajniji spomenik srpske medicinske kulture gde su navedene recepture sastavljene isključivo od lekovitog bilja.

Lekovitom bilju pridaje se čudotvorna isceliteljska moć.

Mesto gde ono raste, način branja, vreme kada se može brati i sve ono što je u vezi sa lekovitim biljem obavijeno je dubokom tajanstvenošću i poštovanjem biljara, ljudi koji su skupljali lekovite trave i pomoću njih lečili obolele.

Prirodni izvori lekovitih sirovina planine Bjelasice i Durmitora bogati su i raznovrsni i predstavljaju raskošne, mirisne, zelene rudnike pune veoma složenih lekovitih sastojaka koji nisu još uvek dovoljno ispitani.

Bilje i korenje sa ovog ekološki apsoutno čistog geografskog područja koje upija planinski vazduh Durmitora i Bjelasice i hrani se vodom ledničkih jezera, predstavlja entitet sam po sebi.

Ogromna praiskonska pozitivna energija akumulirana je u bioaktivnim sastojcima lekovitog bilja i korenja ovog kraja.

Biocil – prirodni preparat sačinjen od lekovitog bilja i korenja sa planine Bjelasice i Durmitora predstavlja ekstrakt lekovitih bioaktivnih sastojaka koji ispoljavaju snažno pozitivno dejstvo kod obolele i bolesne osobe.

Specifičan način spremanja u izvornom svežem obliku omogućava očuvanje svih bioaktivnih sastojaka. Nekorišćenje aditiva, hemikalija i konzervanasa omogućava preparatu da ispolji svoju izvornu prirodnu lekovitu moć.

Svoje pozitivno dejstvo preparat pokazuje kod skoro svih malignih oboljenja u većem ili manjem obimu.
  • Karcinom dojke, karcinom pluća i digestivnog sistema odlično reaguju kod primene ovog preparata.
  • Tumori ginekološke regije, urinarnog sistema i bubrega kao i limfopoetskog sistema pokazuju benefit kod primene ovog preparata.
  • Razne vrste limfoma (Hodgkin i non Hodgkin), akutne i hronične leukemije, kao i razni oblici teških anemija zajedno sa trombocitopenijama pokazuju pozitivan odgovor kod primene preparata.
  • Tumori mozga i maligni melanom koji zbog brze progresije dovode do letalnog ishoda takođe pokazuju pozitivan odgovor i opšte poboljšanje bolesnika sa primenom ovog preparata stvarajući tako novu šansu, novu nadu za njega.
  • Karcinomi pluća i bronha – kao najčešći karcinomi muškaraca – takođe pokazuju dugotrajnu stabilizaciju bolesti pri upotrebi ovog preparata. Maligna oboljenja urinarnog, hematopoetskog sistema, endokrinog sistema, tumori mozga itd. pokazuju veliki klinički benefit i pozitivnu stabilizaciju bolesti uz pravilnu upotrebu preparata.
Dugotrajnim praćenjem bolesnika sa malignom bolešću koji su koristili prirodni preparat Biocil, zapaženo je znatno produženje vremena bez simptoma bolesti, poboljšanje performance statusa, zaustavljanje gubitka težine, zaustavljanje dalje progresije bolesti, opšti oporavak psihofizičkog stanja i brže uvođenje bolesti u stabilnu fazu i remisiju.
S obzirom na pozitivno ispoljeni efekat Biocila kod malignih oboljenja i nepostojanje kontraindikacija za njegovu primenu, preporučuje se njegova upotreba i korišćenje kod bolesti koje zahtevaju ozbiljno i kombinovano lečenje.
U organizmu preparat ispoljava svoju snažnu imunomodulatornu aktivnost, pojačavajući imunološke i biološke potencijale bolesnika, dve ključne karike kojima se organizam bolesnika brani od bolesti.
Pojačavajući aktivnost T i B limfocita, preparat pomaže obolelom da za kratko vreme obnovi i stvori nove količine ćelija zaduženih za odbranu od bolesti.
Harmonizacijom endokrinog i imunobiološkog sistema omogućava se bolesniku toniziranje celog organizma i dovode u prirodnu ravnotežu sistemi svih organa poboljšavajući njihovu osnovnu funkciju.
Kliničkim praćanjem većeg broja bolesnika zapaženo je da preparat pomaže u „ubijanju“ maligne ćelije, pa se zato može reći da ima osobine prirodnog citostatika.
Zato je prirodni preparat Biocil prvenstveno namenjen bilesnicima sa malignom bolešću.
Bolesnici sa solidnim i metastatskim tumorima pokazuju odličan pozitivan odgovor kod primene ovog preparata.
S obzirom na apsolutnu čistoću i prirodnost bioaktivnih sastojaka nekontaminiranih konzervansima i aditivima, preparat se može i treba koristiti uporedo sa zvaničnim medicinskim preparatima čime se omogućava ostvarenje najboljeg pozitivnog efekta.